Stručni tim

Spec. dr. Muhamed Tafi, specijalista maksilofacijalne hirurgije, rođen je u Sarajevu 1980. godine. Završio je Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu 2006. godine. Završio specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije na KCUS. Član je Stomatološke komore Federacije BiH,  te član Evropskog udruženja hirurga.  Dodatne edukacije pohađao u zemljama regiona i Zapadne Evrope: endodoncija, mašinska endodoncija, konzervativna i estetska stomatologija, protetika  i implantologija, hirurgija i estetska hirurgija.

Dr. Asja Korjenić rođena je 1988. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine. Redovno se educira i usavršava u zemljama regiona iz oblasti konzervativne i estetske stomatologije, ednodoncije, protetike. Članica je Stomatološke komore Federacije BiH.

Praćenje svjetskih trendova i kontinuirano stručno usavršavanje su osnovne karakteristike koje našu Ordinaciju izdvajaju od ostalih, a Vama pružamo tretman na nivou najnovijih dostignuća.